Veggrill Policy

Klachten?

Veggrill werkt uitsluitend met verse ingrediënten en stelt bijzonder hoge eisen inzake de kwaliteit van deze en van de overige, aangeleverde grondstoffen. Mocht er zich toch een probleem voordoen, kunnen wij enkel rekening houden met de klachten die binnen de vermelde houdbaarheidsperiode vallen. De geleverde producten,inclusief de originele verpakkingen, worden ons in dit geval ter beschikking gesteld voor verder onderzoek. In geval van aanvaarding van de klacht, blijft de schadevergoeding altijd beperkt tot hetzij een vervanging van de geleverde producten,  hetzij een terugbetaling van de betaalde prijs of van het desbetreffende deel van de factuur. Bijkomende schadevergoeding, van welke aard ook, is niet mogelijk. 

 

Betalingen 


Cash betalen is in geen enkel geval mogelijk. Bij het afronden van de online bestelling, wordt de betaling meteen elektronisch afgehandeld. Indien een factuur opgesteld werd (enkel mogelijk in onderlinge overeenkomst), dient deze binnen de 10 dagen na ontvangst betaald te worden. Zo niet, kan er een herinnering gestuurd worden. Indien ook de herinnering onbetaald blijft, kan er een extra kost aangerekend worden. 

Privacy

Deze privacyverklaring geldt voor de website van Veggrill en aanverwante domeinen.

Uitgebaat door: Veggrill, Brandstraat 42, 8755 Ruiselede, BE 0763.421.474

Deze verklaring omschrijft de manier waarop persoonsgegevens ingezameld en verwerkt worden op deze website. Veggrill houdt zich aan de toepasselijke Belgische wetgeving en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) op Europees niveau.

1. Verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Veggrill verzameld en verwerkt voor volgende doeleinden: klantenadministratie, klantencontact, versturen van infobrieven, correct registreren van domeinnamen, opzetten van hostingaccounts, aanvragen van SSL-certificaten, facturatie. Veggrill streeft er in het algemeen naar de vraag naar persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken tot gegevens van gerechtvaardigd belang. 

 

2. Soorten persoonsgegevens die verzameld worden.

 

Via deze website worden uw naam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummers verzameld bij het invullen van het contactformulier. 

 

3. Verstrekking aan derden.

 

De verzamelde persoonsgegevens worden indien nodig gedeeld met derden. Om er voor te zorgen dat één of meerdere domeinnamen op de juiste gegevens geregistreerd staan, moeten we u gegevens delen met de centrale Registry voor die domeinnaamextensie. Voor sommige extensies werken we met een tussenpersoon en dienen we uw gegevens ook te delen met die tussenpersoon. Uiteraard worden uw gegevens enkel gedeeld met de partijen die rechtstreeks betrokken zijn in het verwerken van de specifieke registratie die u bij ons heeft gedaan. 

 

Indien u één of meerdere domeinnamen registreert die worden beheerd door een Registry buiten de Europese Unie, dan dienen we uw gegevens dus ook te delen met deze niet-Europese Registry.

 

Voor het verzenden van onze info- en nieuwsbrieven worden uw persoonsgegevens eveneens gedeeld met derden. Onze eventuele werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren. 

 

Uw persoonsgegevens worden uitdrukkelijk niet verkocht aan derden.

 

4. Bewaarperiode.

 

Persoonsgegevens verwerkt voor klantenadministratie en/of facturatie worden bewaard gedurende de termijn die wettelijk vereist is. Persoonsgegevens die om een andere reden worden verzameld en/of verwerkt worden zeven jaar bewaard na laatste gebruik.  

 

5. Uw rechten betreffende uw persoonsgegevens.

 

U heeft ten allen tijde recht:

  • op het inzage krijgen in uw persoonsgegevens.

  • op correctie van uw persoonsgegevens.

  • op vergetelheid van uw persoonsgegevens.

  • op het beperken van het verwerken van uw persoonsgegevens.

  • op het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Dit kan u doen door ons te contacteren via het contactformulier.

 

6. Cookies.

 

Deze website kan gebruik maken van cookies, waarvan sommige van tijdelijke aard zijn en gewist worden zodra u uw browser afsluit, waarvan sommige dienen om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek en waarvan een derde soort gebruikt wordt om statistieken op te stellen over het bezoek aan deze website. U kunt zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser, maar het is mogelijk dat daardoor de website niet meer correct functioneert.

 

7. Klachten.

 

Bij eventuele klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact nemen via het contactformulier. U kan desgevallend een klacht indienen bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be.  

 

8. Wijzigingen.

 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen zonder nadere kennisgeving.

Betaalwijzen

-Online betaling: betaalkaart